Librería Bolibloc Librería Bolibloc

Català Castellano

CISTELLA DE LA COMPRA

0 Articles

En total 0,00 €

Política de privacitat


Política de privacitat

POLÍTICA SOBRE LES DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com en el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, Bolibloc Llibreria papereria informa els usuaris que les dades personals obtingudes en www.bolibloc.cat , seran recollits per Bolibloc Llibreria papereria,  que s'obliga a tractar-les de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l'única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Bolibloc Llibreria papereria. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través d'SMS, email, i correu postal etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació per la www.bolibloc.cat, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats. Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.bolibloc.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Bolibloc llibreria papereria [LOPD bolibloc@terra.es o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça bolibloc@terra.es, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol liciti. Bolibloc Llibreria papereria es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Bolibloc llibreria papereria a través de la www.bolibloc.cat no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti a Bolibloc Llibreria papereria es consideraran no confidencials, reservant Bolibloc llibreria papereria el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.